florence

เมือง ฟลอเรนซ์ แห่งแคว้น ทัสกานี มีความสวยงามของรูปทรงปติมากรรมการก่อสร้าง และงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในเมืองแบบกระจัดกระจายทำให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วย งานศิลปะหลากหลายแขนง และมันคือเมืองที่มีเสนห์ตามแบบฉบับอิตาลีอย่างแท้จริง