Positano

เมือง Amalfi Coast แห่งแคว้น กัมปาเนีย เป็นที่มีความโดดเด่นที่ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ของอิตาลี คือ เมืองนี้ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามจากสิ่งก่อสร้างมากนัก แต่จะเน้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่า เพราะเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลที่สวยงาม สลับกับภูเขา ต้นไม้ และ บ้านเรือน ของชาวท้องถิ่นได้อย่างลงตัวครับ