venice

เวนิส เป็นมืองที่มีสิ่งก่อสร้างสวยงามและติดกับทะเล Adriatic ที่สวยงามและมีเกาะเล็กๆ ล้อมรอบอีกถึง 118 เกาะ ซึ่งระยะความห่างไม่มากสามารถใช้เรือพายเพื่อข้ามเกาะ แต่ละเกาะได้เลย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้พาเรือเล่นในหวันหยุดเพื่อผ่อนคล้ายหลังจาหทำงานหนักครับ