แพนเธียน ประติมากรรมสุดแนวสมัยเก่า

Panthian-or-pantheon-picture

แพนเธียน หรือ  แพนธีออน คือผลงานระดับเทพของโรมในยุคโบราณ เป็นที่ๆรวมทั้งประวัติศาสตร์ยาวนานอันยิ่งใหญ่อีกทั้งจัดเป็นสถาปัตยกรรมเอกชิ้นนึงของโลก ศาสนสถานอายุร่วมกว่า 2,000 ปีนี้ตั้งตระหง่านเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่และความหาญกล้าของจักรวรรดิ์โรมัน

แพนเธียน ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล ภายใต้การดูแลควบคุมของแม่ทัพโรมัน ชื่อ Marcus Agrippa แต่แพนเธียนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 126 โดยจักรพรรดิ์ Hadrianus ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของโรมัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามบนแผงหน้าของอาคารยังมีจารึกประดับไว้ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เริ่มก่อสร้างคนแรก ข้อความนั้นมีใจความว่า Marcus Agrippa บุตรแห่ง Lucius สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นขณะดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสมัยที่3

โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงจากโถงด้านหน้าที่มีเสาCorinthians ซึ่งทำมาจากหินแกรนิตมีความโดดเด่นสะดุดตาทั้ง 8 ต้น และมีเสาแบบเดียวกันอีก 8 ต้นซ้อนกันอยู่ทางด้านหลัง เสา Corinthians ทั้งหมดนี้รองรับ 3 เหลี่ยมหน้าจั่วขนาดมหึมา เป็นวิหารทรงกระบอก ตัวอาคารจริงเป็นโดมทรงกลม ยอดโดมเป็นซากซึ่งยังหลงเหลืออยู่ของโดมคอนกรีตไม่เสริมแรงอันใหญ่ที่สุดในโลก อาคารทรงกลมแห่งนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 43 เมตร มีความสูงจากพื้นหินอ่อนลายหมากรุกไปจนถึงยอดโดมขนาดเท่ากันพอดี ตรงกลางโดมด้านบนเจาะรูตรงกลางให้เห็นท้องฟ้า แสงสว่างส่องลงมาได้เรียกว่า Oculus แปลว่า ดวงตา เปรียบเสมือนดวงตาของเทพเจ้านั่นเอง มีความเชื่อกับรูนี้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า แต่นักประวัติศาสตร์ได้อธิบายว่ามันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นนาฬิกาแดดและช่วยส่องแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ให้เหล่ากษัตริย์ในอดีตขณะเสด็จมาประกอบพิธีภายในวิหาร โดยกษัตริย์จะอาบด้วยลำแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องลงมาผ่านช่องแสง ทำให้ดูเป็นพิธีกรรมขลังมากๆ แม้ว่ายอดโดมจะเป็นส่วนได้รับความสนใจมากที่สุด แต่อยากแนะนำให้ชมพื้นอาคารซึ่งเป็นของเก่าดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโรมัน

Panthian-or-pantheon-inside

จุดประสงค์ในการสร้างโบสถ์นี้ขึ้นในตอนแรกเพื่อบูชาต่อเทพเจ้าของโรมันโบราณ ซึ่งแพนเธียน แปลว่า แด่เทพเจ้าทั้งปวง แต่ต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นโบสถ์ในนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 7 การเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถาน สร้างอิทธิพลอย่างมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งภายในอาคาร แพนเธียนมีการผสมผสานเรื่องราวปกรณัมของโรมันและความเชื่อของชาวคริสเตียนไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

แพนเธียน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เปิดทำการทุกวัน เนื่องจากถนนในพื้นบริเวณนี้คับแคบจนรถโดยสารประจำทางไม่สามารถวิ่งผ่านได้ วิธีในการไปแพนเธียน ก็คือนั่งแท็กซี่หรือเดิน รถโดยสารประจำทางบางสายผ่านบริเวณใกล้เคียง และก็เดินต่อไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้ว