cinqueterre

Cinque Terre เป็นหมู่บ้านที่มี ลักษณะแปลกแต่สวยงาม ด้วยการสร้างบ้านเรือนเป็นชั้นๆ ตามภูมิประเทศ ได้อย่างลงตัว และ อีกสิ่งหนึ่งที่ เป็นจุดเด่นของ หมู่บ้านนี้ก็คือ ล้อมลอบไปด้วย และ ทะเลสาบขนาดใหญ่กลางหมู่บ้าน ที่มีความใสและ สะอาด จึงแปลกใจเลยที่มการสร้างรีสอรทมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก